ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Förstå och hantera den underliggande orsaken till ohälsa för ett hållbart välmående

medarbetarskap

Arbetslivsinriktad rehabilitering är arbetsgivarens ansvar. Vår erfarenhet är att man ofta gör en anpassning i tjänstgöringsgrad eller tillfälligt lyfter bort vissa arbetsuppgifter. Vi menar inte att det är dåligt, det kan mycket väl vara nödvändigt men vi menar att det sällan eller aldrig ger önskad effekt – för någon.

Helhetsperspektivet

Genom att fokusera både på synliga och osynliga orsaker bakom arbetsrelaterad ohälsa, tar vi oss an hela ”isberget”

Det autonoma nervsystemet

Vi sätter fokus på nervsystemsreglering och hjälper att lugna nervsystemet och omprogrammera negativa tankar

Mänsklig dimension

Vi patologiserar inte, utan hjälper medarbetare att återhämta sig, för att arbetsgivare och den anställda kan prestera och må bra

Konciensia integrerar individuella terapier, gruppprocessarbete och kroppsbaserade metoder, ett tillvägagångasätt för att återfå balans och välmående. Välkommen!

Så hur uppnår vi effekt? – Isberget

Om en arbetslivsinriktad rehabilitering ska ha effekt så behöver vi gå längre än det som uppenbart ligger vid ytan. Föreställ dig ett isberg. Du ser bara toppen på isberget men under ytan finns en stor massa, en stor kritisk massa. Riktar vi våra rehabiliterande insatser mot toppen av isberget så kommer vi fortsatt kollidera med den stora kritiska massan under.

Arbetslivsinriktad rehabilitering med Konciensia

medarbetarskap

Konciensia hjälper arbetsgivare och medarbetare med arbetslivsinriktad rehabilitering vid:

 

  • Psykisk ohälsa
  • Utbrändhet
  • Utmattningssyndrom
  • Depression
  • Beroende

Tillbaka till tanken om isberget. Orsaken till de symtom vi ser, tex utmattningssyndrom bör förstås och mötas i relation till den stora kritiska massan som finns under ytan. Hos oss människor utgör den kritiska massan av två delar; vårt autonoma nervsystem och vår hjärna i samspel. Det fungerar på det här sättet:

  • Vårt autonoma nervsystem plockar upp signaler som vi sedan uppfattar som fysiska reaktioner som till exempel magsmärtor, tryck över bröstet, hög puls med mera
  • Till dessa fysiska reaktioner skapar hjärnan en tanke som först manifesterar sig som en känsla och till den skapar vi omedvetet en inre historia.
Nervsystemsreglering

Beroende på om vårt autonoma nervsystem plockar upp signalerna som trygga eller otrygga så processas informationen i hjärnan och vår inre historia får olika innebörder. När nervsystemet reagerar med otrygghet så kommer hjärnan larmas av att något är fel. Signalerna från kroppen till hjärnan berättar att något är fel med oss och såldes kommer våra tankar, vår inre historia, att driva på känslan inom oss. Hjärnan kommer att leta efter felen tills den hittar det eller tills nervsystemet lugnar sig och återgår till ett avslappnat läge. Att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering utan att ta hänsyn till eller rent av sätta nervsystemet i förgrunden gör ingen förändring, inte för någon.

 

FAQ

Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering?

När du anlitar Konciensia för att rehabilitera dina medarbetare så tillför vi en dimension som andra kanske inte gör – den mänskliga. Med det menar vi att vi inte patologiserar utan vi förstår och hjälper medarbetaren att hämta sig själv åter. Det kan vara genom grupprocessarbete, individuell terapi och/eller med kroppsbaserade metoder för att reglera stress, ångest och depression.

Vem har huvudansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering?

Kort svar – Arbetsgivaren. Huvudansvaret innebär inte att det är arbetsgivaren ensam som planerar, utför och följer upp. Det innebär att du som arbetsgivare väljer en väg, rätt väg för dig, ditt system och dina medarbetare. Låt Konciensia vara er väg mot att må och prestera bra – på riktigt!

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se