VANLIGA FRÅGOR

Vad gör er annorlunda mot en vanlig KBT-terapeut?

Vi kommer aldrig möta dig med en egen intention av vart sessionen ska leda. Våra samtal leder aldrig till: det här ska du göra. Vi håller dina känslor, tar ansvar för det som sker inom oss och guidar dig i vad som sker inom dig. Vi går inte enbart till när eller hur problemet uppstår idag, vi följer dig hela vägen tillbaka till när beteendet, responsen eller bilden av självet föddes. Vi frågar dig inte: varför har du det här beteendet? Vi frågar dig om smärtan bakom.

Vi har haft handledning av ett annat företag länge och det har varit ok, hur snabbt syns den där effekten ni pratar om?

Effekten av handledning med Konciensia syns direkt i er vardag förutsatt att ni är nyfikna på vad ni kan hitta. Vi tar er ur perspektivet att älta problem och tar er till valmöjligheterna som kommer av att bli medveten om vad som faktiskt sker.

Jag vet redan orsaken till varför jag har svårt för vissa delar av ledarskapet, nu letar jag efter rätt modell att följa. Så jag undrar vad ni har för metod/modell?

Vi välkomnar dig att läsa vår inledning till Förhållningssätt och teori: huset(länkat). Om du inte tar hand om orsaken bakom de delar av ledarskapet du har svårt för kommer det alltid förbli en innerlig kamp. Vi kan med vårt förhållningssätt befria dig från det.

Jag har gått hos samma psykolog i 10 år, känns läskigt att byta. Vad tänker ni om det?

Om du gått hos samma psykolog i 10 år och fortfarande har behovet kvar, välkomnar vi dig till en första gratis session för att du ska kunna undersöka om det vi gör kan vara något som på riktigt kan hjälpa dig med det du upplever som hinder i ditt liv. Du besöker vår hemsida, så ett visst mått av nyfikenhet existerar kanske redan nu? Om du läst så här långt, känn efter inom dig och upplev om nyfikenheten finns. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.

Jag går på yoga och har en psykolog, vad skulle skillnaden vara att gå hos er?

Skillnaden i att gå till oss där vi kan erbjuda dig både samtal och kroppsbaserade metoder är att vi tillsammans kan vara nyfikna på vad som sker både i kropp och sinne när vi närmar oss det som hindrar dig i ditt liv. Du erbjuds samma kontakt och därmed samma trygghet.

Hur menar ni att handledning mäts i vardagen?

Vi tänker att om handledning har effekt – på riktigt, så måste det också märkas i vardagen, på arbetet, i fikarummet och på möten. Handledning har därmed enligt oss inte effekt om inte arbetsgruppen mår, och därmed, presterar bättre.

Menar ni att anledningen till att jag mår dåligt handlar om hur jag mötte mina känslor som barn?

Om du som barn inte haft en trygg vuxen som tonat in dina känslor, hållit dem och förmedlat att alla känslor är ok, att de till slut kommer ebba ut, kommer det påverka hur du som vuxen hanterar känslor av olika slag.

Om du till exempel fick lära dig att inte gråta som liten, kommer du förmodligen ha svårt för att gråta som vuxen. Det sker inget mirakel bara genom att vi blir vuxna, där förmågan att möta känslor föds. Första steget är att nå självmedkänsla för varför känslan var svår från första början, när du var barn.

Jag minns inget av min barndom, kan jag ändå gå till er?

Om vi inte minns vår barndom är vi av uppfattningen att det antingen beror på att för mycket hände oss när vi var barn – händelser som stannat kvar i oss, eller att för lite hände oss – där vi inte fick alla våra behov tillgodosedda. Så om du upplever nyfikenhet inför varför du inte minns din barndom, är Konciensia svaret.

Min son passar in på många av ACE-poängen, hur kan jag hjälpa honom nu?

Det du som förälder kan göra är att finnas där för honom – genom att finnas där för dig själv. Att se din son som den han är idag, inte för det han varit med om i livet. När du ser dig själv med medkänsla kommer den att spridas till din son, oavsett hur många ACE-poäng han har.

Jag är rädd att jag överför det som jag tycker är jobbigt på mina barn. Hur ska jag göra för att bli av med den känslan?

Vi skulle titta på det som ligger överst för dig, rädslan eller det som du upplever som jobbigt. När du kan vara med din rädsla och det du upplever är jobbigt finns inget kvar att överföra.

Jag vill att min partner ska gå till er, jag tror att hen skulle gynnas av det. Har ni tips på hur jag kan övertyga min partner?

Det första vi vill ge dig är detta; vad inom dig är det som får dig att tänka att din partner skulle gynnas av att gå till oss? Kan du vara nyfiken på det? Boka en kostnadsfri första session.

Jag vill ha handledning som har mätbar effekt, hur mäter ni effekten av er handledning?

Effekten mäts genom att följa upp och observera hur individen, gruppen och organisationen mår och presterar. Om vi inte mår bra – presterar vi inte bra. Det är sant, det är vi 100 procent säkra på.

Mina medarbetare behöver utbildning i konflikthantering, erbjuder ni det, om ja hur skulle det kunna se ut?

Vid alla konflikter saknas såväl medvetenhet som medkänsla. Genom att bli medvetna om orsaken bakom era konflikter ligger det närmare till hands att kunna visa orsaken medkänsla. Och när ni har medkänsla för orsaken till era konflikter tappar de sin laddning – för medkänsla och konflikt kan aldrig samexistera.
Så den första frågan vi ställer till medarbetarna är: vad händer i dig när du tänker på konflikten? Efter att vi tillsammans mött dina medarbetares tankar och känslor kring konflikten sätter vi samman en utbildning. En utbildning om konflikthantering som handlar om att skapa medvetenhet och medkänsla.

Vi behöver en kick-start efter sommaren, tänkte först boka in hela gruppen på spa, men blir nyfiken på hur ni skulle lägga upp en sammankomst för att få igång medarbetarna till hösten?

Våra inspirerande workshops passar nyfikna grupper oavsett bransch. Att nyfiket möta sig själv och varandra inspirerar. Temat skulle kunna vara: Vem är du på jobbet? Hur ser du dig själv och vilka egenskaper definierar just dig? Och framför allt, varför definierar du dig på det viset? Vad gör det för dig?

Våra inspirerande workshops passar nyfikna grupper oavsett bransch. Att nyfiket möta sig själv och varandra inspirerar. Temat skulle kunna vara: Vem är du på jobbet?  Hur ser du dig själv och vilka egenskaper definierar just dig? Och framför allt, varför definierar du dig på det viset? Vad gör det för dig?

Vi ska ha så kallat självledarskap på vår arbetsplats, alla medarbetare har svarat att de förstår vad det innebär vid anställning, men jag tycker inte att någon levererar det i det dagliga arbetet. Hur kan vi stötta dem?

Stanna till på ordet självledarskap, ett sammansatt ord. Själv + Ledarskap. Vi menar att ledarskap alltid handlar om ledaren och Själv handlar alltid om dig, självet. Förmågan till självledarskap avgörs av hur du leder dig själv, ditt själv. För att leda dig själv krävs medkänsla för alla delar av dig. För att uppnå medkänsla måste du bli medveten. Det blir du och dina medarbetare genom att gå utbildningen Circles for U.

Måste jag som chef vara involverad på något sätt när det gäller handledning?
Jag är nöjd så länge mina medarbetare känner att det finns någonstans där de kan få utlopp för allt de känner, som de inte vågar säga till mig, en ventil. Menar ni att det inte är bra?

Vi menar sällan att något inte är bra, vi menar ofta att vi tänker annorlunda. Vad i din fråga kan sorteras in som orsak och vad kan sorteras in som ett symtom? Vilka är symtomen på att dina medarbetare inte vågar säga saker till dig och vilka är orsakerna bakom?

För att reda ut dessa frågor jobbar en av oss med arbetsgruppen i handledning medan den andra handleder dig som chef i chefshandledning.

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se