REFERENSER

Vi är både stolta, glada och tacksamma för de referenser vi fått av våra kunder. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle, en värld med medkänsla, där människor mår bra.

Vi på Mikaelsgårdens Stödboende (Samt Änglahuset fram till januari 2022) har haft handledning med Fredrik Wretman på Konciensia under ca 1,5 års tid och har varit mycket nöjda med den. Fredrik är mycket kompetent som handledare och har en bred kunskap. Han har en bra förmåga att involvera samtliga i rummet så alla känner sig delaktiga och får sin röst hörd. Han har en god förmåga att läsa av rummet för att lägga handledningen på en sådan nivå som passar personerna i rummet och för att kunna utveckla dom och driva personalgruppen framåt. Vi har som grupp känt att vi utvecklats inte bara som arbetare utan även som människor.

Patrik Sundin

Biträdande föreståndare, Mikaelsgården

Jag kan varmt rekommendera Konciensia kompetens AB, Sofie och Fredrik Wretman är kompetenta flexibla och oerhört tillmötesgående. De har lång praktisk erfarenhet i kombination med en pedagogisk kunskap vilket gör att de blir trovärdiga i sitt engagemang. Vi har engagerat Sofie och Fredrik i vår utbildningsform YH-flex vilket är en relativt ny utbildningsform som ställer höga krav på individuella upplägg och flexibilitet, detta har Sofie och Fredrik levererat med hög kvalitet.

Niclas Andersson

Teamledare, YH-Flex, Kurser inom yrkeshögskolan

Att utbilda är både ett ansvar för så väl processen som för att bidra till att den studerande ges förutsättningar och får inspiration till den egna kunskapsinhämtningen. Jag har samarbetat med Fredrik och Sofie Wretman på Konciensia Kompetens inom utbildningar för yrkeshögskolan under flera års tid.
Samarbetet har inte bara varit fantastiskt roligt utan det har också varit utvecklande och stimulerande. Det tror jag främst beror på kombinationen av kompetens, värme och engagemang som Konciensia Kompetens förmedlar. För mig har det varit fantastiskt kul att jobba tillsammans med Fredrik och Sofie, jag blir lycklig av samarbeten som bygger på tillit, lyhördhet och god kommunikation.

Maria Ericson Andersson

utbildningskonsult, Terreni Utbildning AB

Att ha haft Konciensia som utbildare har varit som att lägga ner hjärta och hjärna i en mixer och vrida på full fart. Men när dagen är slut och man landar så har man fått så mycket mer kunskap både i ämnet man läser och om sig själv samtidigt!

Sandra

Student, YH

Jag tyckte att du under min handledning var närvarande, såg/kände av tidigt vad jag behöver jobba på och utmanade mig (lagom mycket haha) där det behövdes men där jag kanske inte alltid ville.
Moa Lundbrant

biträdande föreståndare, 9VB

Sofie och Fredrik Wretman från Konciensia Kompetens har bidragit med en gedigen kunskap och expertis när de genomförde flera olika kurser kopplade till utbildningen för blivande behandlingspedagoger vid TUC Yrkeshögskola. Deras dynamiska undervisningsstil, tillsammans med deras djupa förståelse för ämnet, skapade en engagerande och betydelsefull inlärningsupplevelse för dom blivande behandlingspedagogerna. Deras engagemang för att rusta framtida yrkesverksamma med nödvändiga färdigheter och förmågan att koppla teori till praktisk tillämpning. Sofie och Fredriks bidrag har utan tvekan höjt kvaliteten på utbildningen vid TUC Yrkeshögskola och lämnat ett bestående intryck både på studenterna och utbildningen som helhet, vilket gör att vi kommer att vända oss till Konciensia även framåt

Oskar Ericson

Utbildningsledare, TUC Yrkeshögskola

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se