TERAPI

Upptäck sann läkning och förvandla ditt välmående med Konciensia

Coachning

Här känns uttrycket ”kärt barn har många namn” som en god början och när vi nu börjar där så ska vi försöka reda ut begreppet och landa i vilken sorts terapi Konciensia erbjuder och varför vi jobbar på det sättet vi gör. Meningen med terapi är att bli hel, att läka – meningen med terapi är inte att gå i terapi.

Flexibel terapi

Vi använder Compassionate Inquiry och kroppsbaserade metoder som grund, vilket tillåter oss att växla mellan olika terapeutiska tekniker

Holistiskt förhållningssätt

Vi fokuserar på att förstå och läka de underliggande orsakerna genom att arbeta med både hjärna och nervsystemet

Medkännande vård

Du är experten i ditt eget liv och vårt mål är att du ska uppleva verklig förbättring genom att skapa en jämbördig terapeutisk relation

Hos Konciensia erbjuder vi en djupgående terapi som går bortom tradiotionella metoder, där din resa mot verklig förbättring och helhet börjar. Välkommen!

Vad menas med terapi?

Syftet med all typ av terapi är att du som genomgår den ska må bättre efter genomgången terapi. Den traditionella bilden av att gå i terapi brukar gestaltas av Sigmund Freud som sitter på en stol, försjunken i tankar med glasögonen på näsan och bredvid honom ligger klienten i en soffa och får terapi. Traditionellt sett har man sett terapeuten som experten och klienten som novis. Här kan vi redan nu berätta att Konciensia skiljer sig från den traditionella synen. Vi ser dig som experten och vår terapeutiska relation som jämbördig. Anledningarna till den synen är många och kärnpunkten är den mänskliga dimensionens trygghet. Låt oss återkomma till det senare.

Vår terapi vilar på Compassionate Inquriy, ett psykoterapeutiskt förhållningssätt skapat av Gabor Maté och Sat Dharam Kaur, och kroppsbaserade metoder från Traumaanpassad yoga, TAY. Vi ser Compassionate Inquiry och Kroppsbaserade metoder som grunden, väggarna och taket på ett hus.

ledarskap

Vad innebär det att på i terapi hos Konciensia?

ledarskap

Inom huset finns olika rum som vi kan besöka vid en given tid och sedan lämna för att sedan återbesöka. De olika rummen vi besöker kan vara delar av KBT-terapi, psykodynamisk terapi, metakognitiv terapi, ACT-terapi, DBT-terapi eller MCT-terapi. Dessa terapeutiska rum kan även innehålla metoder som Transaktionsanalys, IFS, MRT, CRA eller MI.

Anledningen till att vi aldrig stannar i ett rum, låser oss vid en specifik metod är att ingen specifik terapeutisk metod ser till helheten av människan. Compassionate Inquiry är en somatiskt inriktad terapiform som ger oss möjlighet att i nuet uppleva det vi faktiskt upplever och Kroppsbaserade metoder ger oss förutsättningarna att kunna möta det vi initialt inte känner oss trygga med att uppleva. Praktiskt så innebär det att i vår terapi växlar vi från hjärnans kraft till nervsystemets påverkan och åter igen.

Vad finns det för olika terapier?

Några har vi nämnt ovan; KBT, DBT, ACT m.fl., alltså ett antal som alla berättar något.

  • De är förkortningar.
  • Vissa är samlingsnamn och andra specifika metoder.
  • De allra flesta riktar sig till halva delen av människan, vad vi tänker.
  • När man inriktar sig på en specifik metod så kan man aldrig träffa helheten. Den mänskliga dimensionen kommer alltid att fattas.

Konciensia ser helheten, hela människan och hela dig när du kommer till oss för terapi. Med det menar vi hela ditt liv och hela ditt väsen idag. Vi har lång erfarenhet och flertalet terapeutiska utbildningar, akademiskt och metodiskt, och vi har också tänkt att en specifik metod varit svaret. Svaret som om alla bara gjorde och tänkte så här skulle livets lidande vara över. När vi sedan fann Compassionate inquiry och Traumaanpassad yoga ändrades detta radikalt för oss, av fyra anledningar:

N

Dessa terapeutiska metoder är förhållningssätt – ett sätt att jobba och på samma gång ett sätt att leva.

N

Dessa två terapeutiska förhållningssätt baseras på medkänsla.

N

Vi kan kombinera all vår samlade erfarenhet och kunskap med och i dessa förhållningssätt.

N

Det som saknas hos det ena förhållningssättet finns hos det andra och vice versa.

En terapi som inte tar hänsyn till vårt autonoma nervsystem och vår förmåga att ta hand om vårt inre liv kommer inte räcka till. Anledningarna till detta är flera och den primära är att då fokuserar man endast på symtomlindring och inte på att läka orsaken. Konciensia hjälper dig läka orsaken till ditt dåliga mående.

FAQ

Terapi med Konciensia

Du kan gå i terapi med Konciensia på plats i våra trygga, lugna och inbjudande lokaler på Packhusgatan 4 i Norrköping och online. Vi jobbar med klienter från hela världen som hittat till oss för att konventionell terapi inte kunnat hjälpa dem. Du kan boka din tid direkt via vår hemsida, ringa oss eller skicka ett mail med dina frågor innan. Den första träffen är alltid kostnadsfri av en enda och avgörande anledning. Du behöver uppleva trygghet i mötet med oss för att terapin ska göra dig gott.

Är terapi och psykolog samma sak?

Nej. Terapi är ett samlingsnamn för en typ av insats, intervention, avsett att hjälpa dig må bättre och psykolog är en yrkestitel.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se