SJÄLVLEDARSKAP

Förankra dig i autentiskt föräldraskap genom att utveckla ditt självledarskap

 

självledarskap

Lär dig att leda dig själv genom att förstå och integrera alla dina delar och reaktioner för en mer medveten föräldraskapsupplevelse. Låt oss titta lite närmare på hur självledarskaap, ledarskap och föräldraskap hänger ihop

Skifta från makt till anknytning

Integrerar självledarskapets principer med föräldraskapets behov för att skapa en anknytningsbaserad modell som främjar hållbara familjerelationer

Stärka relationen

Bygg en starkare relation med ditt barn genom att vara närvarande i nuet och basera det på ömsesidig respekt och förståelse

Självutveckling

Med kontinuerlig stöd och väglednig genom din resa, skapar vi tillsammans förutsättningar för en trygg och stödjande miljö

Navigera genom föräldraskapets utmaningar med medkännande, nyfikenhet och innerlig förundran.

Definition

Hur man än vrider och vänder på det så handlar ledarskap om makt. Vi utövar ledarskap på det sättet vi ser passande och även om vi inte vill se det och oavsett vilken ledarstil vi väljer så handlar alltid ledarskap om makt.

Den som utövar ledarskapet har mer makt än den som tar del av ledarskapet. Vad händer när vi applicerar det på föräldraskap och anknytningen till våra barn? Jo, vi förlorar anknytningen till våra barn och våra barn lär sig att deras autenticitet inte är viktig i våra ögon.

Som föräldrar ska vi inte vara ledare för våra barn – vi ska VARA för våra barn. Jag menar att när våra barn behöver trygghet, svar eller närhet så ska det automatiskt vara oss de tänker på och går till. Går du alltid till chefen med dina problem eller utmaningar? 

När du tänker tillbaka på din egen barndom minns du de stunder där dina föräldrar utövade ett strategiskt ledarskap över dig eller minns du de kärleksfulla, autonoma och trygga stunderna?

självledarskap

Å ena sidan är föräldraskap något unikt, det finns inget annat ord man kan jämföra med. Men om vi förhåller oss till ledarskap så är Självledarskap det närmaste vi kan komma i jämförelse med föräldraskap. Vi ska alltså utöva ett ledarskap över oss själva för att vara goda föräldrar. Vi hör det på ordet föräldraskap – det handlar om föräldern och det är här självledarskap kommer in.

Vad är då självledarskap?

Självledarskap kan man definiera som att du jobbar på dig själv, du lär dig leda dig själv. Självledarskap handlar alltid om självet. Du som förälder har alltså fokus på ditt föräldraskap, dig själv och ditt Själv. 

Du behöver alltså titta, känna och förstå alla dina delar och reaktioner för att vara i kontakt med sitt Själv. Ditt Själv är den delen av dig som inte är färgad av din historia. Ditt Själv är den delen av dig som kan se dig i nuet och framförallt alltid ser ditt barn i nuet. Den delen av dig som inte förväxlar dina erfarenheter med ditt barns upplevelser. 

Du möter ditt Själv på samma sätt som du bäst möter ditt barn – genom att känna vad som händer inom dig, förstå vad som händer och välja det som känns rätt och äkta i nuet. Att utöva självledarskap i sitt föräldraskap handlar om att känna och inte om att tänka. Att vara den som ÄR för sitt barn handlar också om att känna och inte om att tänka.

 

Hur utvecklar du ditt självledarskap som förälder?

Jag tänker att vi alla föräldrar mer eller mindre ofta fastnar i tanken makten vi vill ha eller makten vi vill ta tillbaka över och från våra barn. Att vi vill leda våra barn till livets bästa möjliga möjligheter.

Jag gör det och du gör det. Varje gång vi gör det orsakar vi skador och hål i vårt anknytningssystem. Hål som skadar men också hål som kan lagas.

Börja med att följa punkterna, räcker inte det så finns Konciensia till för dig. Inte för att ge dig nya ledarskapstips i ditt föräldraskap utan för att öppna upp ditt Självledarskap.

Du börjar med att släppa tanken om att föräldraskap handlar om makt och ledarskap

Om du ändå upptäcker att du utövar eller vill utöva makt över ditt barn så möter du det som händer inom dig med medkännande nyfikenhet

Du börjar om på första punkten

FAQ

Vad är ett bra självledarskap?

När du lärt dig leda dig själv genom att känna och förstå alla dina delar och reaktioner och är i kontakt med dig själv. Dig själv som delen av dig som inte är färgad av din historia. När du kan stanna upp och hämta hem dig själv.

En avgörande aspekt av självledarskap är också att inse att även om det handlar om dig själv så behöver du andra. Ett bra självledarskap behöver kontakt, anknytning och intoning med andra människor. Självledarskap handlar inte om att vara ensam – det handlar om att vara tillsammans. Tillsammans med det som händer i en själv och tillsammans med andra.

Hur kan man utveckla sitt självledarskap?

Genom att titta nyfiket och noga på det som triggar oss i vardagen, titta noga och nyfiket på vad vi trycker undan eller censurerar och möta det med innerlig förundran. Genom att lägga märke till vilka ord du använder, vilka situationer och personer som ger och drar energi.

Handlingskraft! Att man som ledare har handlingskraften att följa det som nyfikenhet på en själv ger.

Möjligheten! Att man som ledare ser möjligheten i sig själv, sina och medarbete. Att se möjligheten är också relaterat till att vara handlingskraftig, att agera och att förstå att det är hos mig det börjar. Det som innebär förändring och utveckling. Motsatsen till detta är att hoppas, ledaren behöver så klart ha hopp men det finns ingen kraft i att hoppas. Det finns handlingskraft i möjligheten. 

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se