Medkänsla

Empati och självmedkänsla enligt Dr. Gabor Matés fem nivåer

självinsikt

Konciensia hjälper dig att utforska och vägleder genom en kontinuerlig resa mot personlig tillväxt och utveckling. Genom att aktivt arbeta med självinsikten kan vi skapa mer balans, harmoni och mening i vår liv.

Medkänslans dimensioner

Från grundläggande empati till möjligheternas medkänsla och förstå hur dessa kan tillämpas i vardagen

Personlig utveckling

Använd insikter för att förbättra ditt eget välbefinnande och ditt samspel med andra

Övervinn empatitrötthet

Upttäck varför empatitrötthet är ett missförstånd och hur ökad självmedkänsla kan stärka dig

Konciensia är innerligt övertygade också om att följande citat av A.H Almaas är 100% sant:

”Only when compassion is present will people allow themselves to see the truth”, ”det är bara när medkänsla är närvarande som människor kan tillåta sig att se sanningen”.

Medkänsla

Ett ord som av alla ord väger tyngst i Konciensias ordbok. Ett ord som är ”på tapeten” i både sin svenska och engelska form, i olika konstellationer, metoder och modeller. Som du kommer kunna läsa lite längre ner delar vi Dr. Gabor Matés 5 nivåer av medkänsla.

Medkänsla väger för Konciensia tyngst för att det genomsyrar allt vi gör. Inte bara innanför Konciensias väggar utan hur vi lever våra liv. Hur vi förhåller oss till varandra, omvärlden och hur vi uppfostrar våra barn. Lite längre ner kommer du kunna läsa om betydelsen av att ha putsat sin egen spegel för att kunna spegla någon annan. Allt vi möter hos andra människor finns också inom oss. Vi har mött och förhåller oss till våra egna mörker och det är helt avgörande för att vi ska kunna möta människor i deras.

 

Det blir inte tryggare än så.

Vad menas med medkänsla?

På engelska compassion, passion med innebörden att lida, com med innebörden med– således ”att lida med”. Så i grunden, om någon annan lider- så lider också vi. Om du ser ett djur som far illa, lider du. När du ser ett barn bli illa behandlat…

självinsikt

Fem nivåer av medkänsla

1.

Det är en grundläggande mänsklig egenskap, den är aldrig inte där, men ofta kan den vara helt blockerad. Ovan gestaltar det vi delar i insikten om grundläggande medkänsla, den första nivån av fem. ”Någon lider och jag önskar att de inte gjorde det, för det skadar mig att se någon lida”.

Grundläggande medkänsla har ingen terapeutisk effekt i sig, det tar inte personen vidare.

2.

Nästa nivå av medkänsla kan kallas för nyfiken/förstående medkänsla. Om någon lider och du vill hjälpa dem, räcker det inte att tycka synd om dem. Du måste också göra en förfrågan om varför de lider? Ta missbruk som exempel, många tycker synd om personer i missbruk men få frågar hur kommer det sig att dessa personer missbrukar? Man gör antaganden om hur personen gör dåliga val eller lider av sjukdom, men utan att nyfiket undra.

Så nyfikenhetens medkänsla handlar om ”vad hände här?” Vad pågår och varför?

3.

Den tredje nivån kan kallas för erkännande medkänsla, som handlar om att det finns inget i någon annan som inte också finns inom mig. När du inser att du inte är annorlunda mot andra. Likheterna är intressanta, skillnaderna är uppenbara. Lögner, manipulation, fortsätta med något som nästan fungerar. Vi är alla precis som resten av oss.

Här kommer kritiken in, när du inser att du är precis som den du själv kritiserar. När du har erkännande medkänsla sätter du dig inte över en annan människa i tron om att du är bättre och han/hon är sämre, utan det är två människor som engagerar sig på samma nivå.

4.

Den fjärde nivån kan kallas sanningens medkänsla. På ytan kan vi intala oss att det är medkännande att skydda människor från smärta, men så är det inte nödvändigtvis. Det är medkännande att skydda människor från smärta som går att undvika.

Men ibland smärtar sanningen. Så du är inte medkännande om du avhåller dig från att ställa frågor som skulle kunna bidra till smärta, du ställer aldrig frågan för att orsaka smärta- det är manipulativt, men också om du undviker att ställa frågor som skulle behövas för att personen ska kunna se sanningen.

5.

Den femte och sista nivån kan kallas för möjligheternas medkänsla. När du ser en annan människa lida, ser du enbart deras lidande och deras dysfunktion(som är en respons på deras lidande), deras försvar, deras reaktioner? Eller ser du perfektionen under allt det? Det sanna Jaget, essensen?

Det är viktigt, för ingen av oss kan se oss själva utifrån utan en spegel. Men om du ska vara den här spegeln, måste du göra en hel del putsning själv, annars kommer du vara en väldigt grumlig spegel för någon annan. Med möjligheternas medkänsla ser vi personen som den är, inte som den uppvisar för oss. Och det är här självmedkänslan kommer in. Du kan aldrig ge någon annan det du ännu inte givit dig själv.

Empatitrötthet / Compassion fatigue

Existerar inte. Att människan är empatisk och medkännande tillhör vår natur, varför skulle vi tröttna på att vara naturliga? Vi blir trötta, inte för att vi har för mycket empati, utan för att vi inte har tillräckligt mycket för oss själva, så vi fortsätter ge och ge och ge, utan att ta hand om oss själva. Så det vi blir trötta av är bristen på empati för oss själva, inte vår empati för andra människor. Om du har empati för dig själv kommer du ha gränser, har du inte gränser har du inte empati för dig själv.

Vad menas med medkänsla?

Att lida med, Konciensia delar Dr. Gabor Matés uppdelning i fem nivåer av medkänsla för att påvisa medkänslan omfång mer än bara att lida med någon.

Hur visar man medkänsla?

Enligt Konciensia kan man visa medkänsla utifrån de fem olika nivåerna framtagna av Dr. Gabor Maté, från att tycka synd om någon till att på den högsta nivån spegla personens möjligheter mer än att bara spegla personens egen bild av sig själv.

Är medkänsla och empati samma sak?

Empati kan liknas vid den första nivån av medkänsla, den grundläggande, där det gemensamma är förmågan att få kontakt med andras lidande

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se