MEDARBETARSKAP

Skapa en kraftfull gemenskap på arbetsplatsen

Guida medarbetare till självinsikt och samarbete för en framgångsrik verksamhet

 

medarbetarskap

Aktivt medarbetarskap handlar om att ta ansvar för arbetet och engagera sig i verksamhetens utveckling. Genom att främja självinsikt och ta initiativ till förändring, kan arbetsplatsen bli en plats där kraft och förmåga utvecklas kontinuerligt.

Teamdynamik

Skapar en arbetsmiljö där medarbetarna är engagerade och tar ansvar för sin egen utveckling och verksamhetens framgång

Samhörighet

Betonar vikten av empati och medkänsla för att bygga starka och hållbara relationer på arbetsplatsen för ökad trivsel och produktivitet

Arbetsplatskultur

Hantera förändringar och utmaningar genom att värdera och stötta medarbeternas personliga och profesionella utveckling

Konciensia inspirerar till att våga möta utmaningar och skapa förändring genom medveten närvaro och aktivt deltagande. Välkommen!

Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar alltid om? Just precis, medarbetaren. Personen som ska arbeta och prestera tillsammans med andra. Det handlar också om att vara en medskapare till det verksamheten syftar till. Förutsättningarna för att medarbetaren ska kunna arbeta med så gott resultat som möjligt, tillsammans med andra, är trygghet.

Helt avgörande för att tryggheten ska etableras är som vi ofta återkommer till, chefen/ledarens förmåga att tona in med sina medarbetare men också medarbetarnas förmåga att tona in med varandra.

Aktivt medarbetarskap

medarbetarskap

Ett aktivt medarbetarskap brukar definieras som att medarbetarna tar ansvar för arbetet och därmed bidrar till verksamhetens utveckling. Engagemang och ansvarstagande är egenskaper som ofta lyfts fram i dessa sammanhang.  Även när vi pratar utvecklande medarbetarskap, där medarbetaren tillsammans med chefen tar ansvar för arbetet och dess resultat.

Självinsikt

Man kan titta på flera olika moment när det kommer till medarbetarskap, allt från förändring till motivation, kommunikation och konflikter. Vi hävdar att det som även här kommer att avgöra är nyfikenheten på självet. Självkännedomen- självinsikten. 

Det är först är vi blickar inåt, håller om vad som sker som respons till vad vi möter för situation på utsidan, som vi i stället för att reagera instinktivt kan möta allt. Det är vad vi skulle definiera som modigt om något. För andra innebär modigt medarbetarskap en helhetssyn, goda hållbara möten där tankesätt kan ifrågasättas och utmanas och där man är tydlig i sin kommunikation.

Vi hävdar att det är modigt på ett reaktivt sätt, vi reagerar på det som sker och lär oss hålla i eller släppa fram beteenden i relation till det. Vi ser en skillnad i att kunna svara an i en situation, fri från dåtid där vi kan välja vad det gör med oss. Aktivt medarbetarskap och modigt på samma gång, enligt Konciensia.

 

Kraft och förmåga är å ena sidan bara ord men i det här fallet vill vi att du stannar upp och tänker på dem. Känn in! Hur mycket kraft har jag i mig själv och i relation till andra på jobbet? Hur upplever jag min förmåga att påverka min situation i relation till övriga på jobbet.  Att titta på detta är:

N

Modigt medarbetarskap

N

Aktivt medarbetarskap

N

Utvecklande medarbetarskap

N

Hälsofrämjande medarbetarskap

Vad är motsatsen till medarbetarskap?

Motsatsen till medarbetarskap är passivitet. Att likt döda fiskar i bästa fall gå med strömmen eller i sämsta fall dansa motvalls dagarna i ända. Ett tillstånd som saknar kraft, förmåga och förändring. Ett gott medarbetarskap innebär att det finns kraft, förmåga och en tro på både nutid och framtid. Oavsett inom vilket yrke eller bransch som medarbetarskapet finns inom så handlar det alltid och mest om relationer. Ett sätt att utveckla sitt och arbetsplatsens medarbetarskap är att medvetandegöra relationer på arbetsplatsen. Relationen till varandra och relationen till sig själv, till sitt Själv. Hur mycket Själv som får plats och utrymme på arbetsplatsen kommer att vara måttet på hur gott medarbetarskapet är. Hur mycket vuxen-jag som får plats i varje enskild individ. Alltså hur liten tid vi spenderar i vår dåtid och våra överlevnadsroller på jobbet.

FAQ

Vad är medarbetarskap?

Motsatsen till passivitet. Det handlar om att vara medskapare till verksamheten där man arbetar men också att arbeta och prestera tillsammans med andra.

Vad är ett gott medarbetarskap?

Återigen, motsatsen till passivitet. När man är medskapare till det verksamheten syftar till där man arbetar och presterar tillsammans med andra! Ett gott medarbetarskap innebär att det finns kraft förmåga och tro på både nuläge och framtid.

Hur kan man arbeta med medarbetarskap?

Vi ser en stor fördel att arbeta med medarbetarskap genom att medvetandegöra relationer på arbetsplatsen, relationen både till varandra som kollegor men också relationen till sig själv, till sitt själv. Hur mycket av självet som får plats på arbetsplatsen kommer vara ett mått på hur gott medarbetarskapet är. 

På vilket sätt kan man utveckla sitt medarbetarskap?

Likt ovan genom att titta närmare på relationen till sig själv och till sina kollegor på arbetsplatsen, vi menar att det bästa medarbetarskapet kommer ur trygghet på arbetsplatsen och trygghet finns där goda relationer också finns.

Varför är det viktigt att utveckla medarbetarskap?

För att medarbetare som har koll på sig själva och är trygg i sina relationer på arbetsplatsen, presterar bättre och därmed ger ett lönsamt resultat för verksamheten oavsett bransch.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se