FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Upptäck en förnyad syn på företagshälsovård med Konciensia

 

självledarskap

Konciensia erbjuder dig och din verksamhet en dimension av företagshälsovård olikt något annat ni stött på. En dimension som ni inte visste saknades men som när ni blir medveten om den inte går att tänka sig vara utan. Utandningen. Vi återkommer till den. 

Reaktiv

Kostsamt och vanligt förekommande att reagera först när ett problem uppstått. Vi erbjuder insatser när problemet redan är där.

Förebyggande åtgärder

Investera i hälsa och välmående för att förebygga problem. Vi fokuserar på interventioner för att främja för friskare medarbetare.

Responsflexibel

Ha ett aktivt svar på medarbetarna behov. Vi erbjuder individuell coachning, stressreducering och grupphandledning.

Välkommen till Konciensia för en ny syn på företagshälsovård

Innan eller efter problemet visat sig

Företagshälsovård kan handla om vad som sätts in när något redan inträffat, när någon medarbetare redan mår dåligt, missköter sig eller är i behov av hjälp av någon anledning.

Tänk om ni med dimensionen Konciensia erbjuder hade medarbetare som kände igen sina kroppsliga signaler långt innan de innebar problem för individen? Medarbetare som responderar i stället för reagerar. Vad är det för skillnad kanske du tänker?

Låt oss beskriva skillnaden.

3 olika typer av företagshälsovård

 1. Reaktiv företagshälsovård
 2. Preventiv företagshälsovård
 3. Responsflexibel företagshälsovård

3 olika typer av företagshälsovård

självledarskap

Där den sistnämnda är det som Konciensia erbjuder er. Låt oss också vara tydliga med att vi inte uppmanar er att sluta med det ni redan gör idag, vi välkomnar er att se möjligheterna i dimensionen Konciensia erbjuder som ett komplement till det ni redan gör.

Låt oss beskriva samtliga lite närmare. 

Reaktion eller respons

Vårt nervsystem är konstruerat kring att likt en radar söka av varje situation, miljö och sammanhang vi befinner oss i, och avgöra om vi är trygga eller otrygga. Beroende på hur vårt liv sett ut, vad vi varit med om, vilken trygghet kontra otrygghet vi upplevt- kommer nervsystemet att läsa av situationen automatiskt. Desto fler saker som hänt oss, som inte borde hänt, eller där vi saknat det vi borde fått, desto snävare kommer vår flexibilitet i den här avläsningen att bli. Ju snävare flexibilitet, desto större sannolikhet att vi reagerar per automatik i stället för responderar medvetet.

Reaktiv företagshälsovård

Innebär att verksamheten reagerar först när ett problem har uppstått. Det är ett vanligt och kostsamt sätt att använda sig av företagshälsovård. Grundantagandet är ofta att man tänker sig spara pengar genom att endast använda tjänsten när man behöver det, ofta i relation till en sjukskrivning eller akut händelse som missbruk och misskötsamhet.

 • Insatser när problemet uppstått
 • Kostsamt

Preventiv företagshälsovård

Innebär att verksamheten är medveten om att problem kan uppstå och att man planerar sin verksamhet därefter genom interventioner som ska främja hälsa och välmående. Grundantaget är ofta att man investerar i ”hälsosamma saker” och roliga aktiviteter för att skapa välmående och god stämning utan att veta eller mäta effekten av det. Ofta är denna typ av företagshälsovård kostsam då det verksamheten spenderar pengar på vare sig avspeglar behovet i verksamheten eller har den önskade effekten. 

 • Interventioner för att främja hälsa löpande
 • Syfte skapa välmående och god stämning
 • Svårt att mäta effekten och därmed kostsamt

Responsflexibel företagshälsovård

Är den företagshälsovård som Konciensia erbjuder er. Utandningen. Föreställ dig, eller ännu bättre testa det nu: spänn hela kroppen- ansiktet, händer, fingrar, armar, bröst, mage, rumpa, ben, fötter och tår, det hårdaste du kan. Släpp sedan spänningen, kanske med ut andetaget om det känns ok. Hur kändes det? Vår förmåga att reglera vårt autonoma nervsystem påverkar oss människor i allt från hur vi för oss, vårt kroppsspråk, till vårt ansiktsuttryck, hur vi andas, pratar och vilket tonläge vi har. Har vi låg grad av reglering av vårt nervsystem och ej heller är medvetna om dess påverkan, kommer vi reagera och bete oss på olika sätt som kanske inte är fördelaktigt för oss. Vi kommer reagera på det förflutna och inte på nuet, vi kommer lägga ansvaret på andra och drivas av tankar som inte består av sanning. 

 • Effekten märks och är mätbar i vardagen
 • Kostnadseffektiv
 • Tidsbesparande
 • Trygg
Varför?

Övningen ovan ges för att gestalta något som går in i allt vi gör, där vi tränar nervsystemet likt en muskel att kunna respondera, svara an i, olika situationer på ett för oss människor fördelaktigt sätt. Våra känslor måste få kännas, sättas ord på och uttryckas, annars blir vi sjuka. Om känslor inte får uttryckas innebär det att de trycks ned och stannar inom oss.

Det gör att kroppen till slut säger ifrån genom till exempel utbrändhet, sömnproblem eller smärta med mera. Därför behöver vi gå hela vägen och i trygghet möta orsaken till problemen och symtomen. För att vi ska kunna vara aktiverade, i spänt läge- när vi behöver, men också kunna slappna av helt när vi inte behöver vara i spänt läge längre. 

Oavsett om Konciensia handleder/coachar ett arbetslag, går in med en insats kring konflikthantering eller ett rehabiliteringsärende, kommer det genomsyra processen. Att vara med det som är, som infinner sig i stunden.

Konciensia erbjuder Responsflexibel företagshälsovård inom följande områden:

 • Stressreducering
 • Riskbruk och beroende
 • Individuell coaching 
 • Ledarskapscoaching
 • Grupphandledning
 • Utbildning

FAQ

Vad är företagshälsovård?

öretagshälsovård finns till för att möta olika risker inom arbetsmiljön på arbetsplatser. Det kan till exempel vara att få stöd i stressreducering, konflikthantering, riskbruk/beroende

Vad ska ingå i företagshälsovård?

All den kompetens som behövs för att möta de risker som uppstår på en arbetsplats som gäller medarbetarnas arbetsmiljö.

Vem har rätt till företagshälsovård?

Alla medarbetare har rätt till alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem betalar företagshälsovård?

Arbetsgivaren.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se