FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Är du på jakt efter företagshälsovård i Stockholmsområdet? 

 

självledarskap

Kanske är du nyfiken på dimensionen som Konciensia erbjuder, där det ni gör idag kompletteras med att möta det som händer på insidan, i nervsystemet, känslor och interoception.

Reaktiv

Kostsamt och vanligt förekommande att reagera först när ett problem uppstått. Vi erbjuder insatser när problemet redan är där.

Förebyggande åtgärder

Investera i hälsa och välmående för att förebygga problem. Vi fokuserar på interventioner för att främja för friskare medarbetare.

Responsflexibel

Ha ett aktivt svar på medarbetarna behov. Vi erbjuder individuell coachning, stressreducering och grupphandledning.

Konciensia erbjuder dig och din verksamhet Responsflexibel företagshälsovård online där vi tillgodoser era behov inom coachning, vägledning, utbildning, rehabilitering och hållbarhet utifrån ett mänskligt perspektiv. 

Reaktiv eller preventiv företagshälsovård

Vi möter verksamheter som har företagshälsovård i ett reaktivt syfte, alltså där man tar in företagshälsovården när problemet redan uppstått, reaktivt. Det finns också perspektivet där företagshälsovård används i ett preventivt syfte, där risker kring ohälsa förebyggs på olika sätt genom aktiviteter så som gemensam träning på arbetsplatsen, möjlighet till teambuildande insatser och så vidare.

Skillnaden när vi pratar responsflexibel företagshälsovård är hur möjligheter till val öppnar upp sig, för både individ och verksamhet.

Normer och naturligt

  • Normer: Sociologiskt begrepp, allmänt delade och många gånger underförstådda regler och förväntningar på beteenden som gäller i vårt samhälle.

  • Naturligt: Människans konstruktion, det som av naturen är bra för människan som varelse

Normer och naturligt

självledarskap

Vi välkomnar er till reflektion över hur det som är normalt för oss i dagens samhälle inte är likställt med vad som är naturligt för oss som människor. Du kanske lever i stadspulsen, omgiven av trafik, avgaser, tider att passa, du kanske äter mat i farten, springer till tunnelbanan och spenderar alla pauser framför mobilen, sociala medier eller annat.

Du är inte ensam. Konciensia hjälper dig, er, verksamheten att landa i det som händer. Inte som något du, ni, verksamheten ska sluta göra. Bara medvetandegöra vad som sker inom oss och hur vi kan jobba tillsammans för att minska ohälsa i stället för att jobba mot det.

Nervsystemet nu och då = Samma

Sanningen är ofrånkomlig. Nervsystemet är konstruerat för att skydda oss mot fara, omedvetet och autonomt går det in och skyddar oss- och om vi inte lyssnar till kroppens signaler i rop på hjälp kommer det göra oss sjuka. Nervsystemet som innehåller både gas och broms, som likt muskler måste tränas i att aktiveras och stängas av, gasa/bromsa. Låt oss hjälpa dig, er och verksamheten att ta foten från gasen för att kunna aktivera den när det behövs- och bromsa när det behövs.

Det ni redan har

Ni har förmodligen redan företagshälsovård i någon form, kanske känner ni igen er i den reaktiva eller preventiva former vi nämner ovan. Återigen är det inget vi tänker att ni ska sluta med, utan se möjligheterna i vad den dimension Konciensia erbjuder kan göra för att ni ska må ännu bättre. Ni kanske har hälsokontroller och hälsoundersökningar och ni kanske till och med tänker att det räcker bra så. Konciensia är av övertygelsen om att kropp och sinne hänger samman i allt vi gör, är med om och upplever. Vi är utbildade i Compassionate Inquiry som är ett psykoterapeutiskt förhållningssätt att närma sig hur grundantaganden kom till och lever kvar i oss, och möjliggör att vi reagerar på det som hänt förut men i nuet- vilket många gånger ställer till det för oss människor. 

Där ni gör en hälsokontroll idag och en medarbetare uppger stelhet i rygg/nacke och sömnbesvär exempelvis skulle vi arbeta med orsaken bakom tillsammans med de grundantaganden som styr synen på sig själv som person, sanningar som får leva utan motargument, i kombination av somatiska/kroppsbaserade metoder för att trygga nervsystemet.

skillnaden ni kommer uppleva – Försvinner aldrig

Ni kommer uppleva skillnaden och sedan är den alltid er. När du, ni, verksamheten kan möta orsaken och hålla den kan det aldrig försvinna. Fördelarna med det är många, allt från vardagen för den enskilda individen, till arbetslaget, till organisationen och lönsamheten för företaget. När ni väl är medvetna behöver ni inte göra om någonting, eller hitta på något nytt för att energi sätta systemet. Så du som letar företagshälsovård i Stockholm eller någon annanstans i Sverige eller världen, kan sluta leta. Konciensia finns här för er.

FAQ

Vad är företagshälsovård?

öretagshälsovård finns till för att möta olika risker inom arbetsmiljön på arbetsplatser. Det kan till exempel vara att få stöd i stressreducering, konflikthantering, riskbruk/beroende

Vad ska ingå i företagshälsovård?

All den kompetens som behövs för att möta de risker som uppstår på en arbetsplats som gäller medarbetarnas arbetsmiljö.

Vem har rätt till företagshälsovård?

Alla medarbetare har rätt till alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem betalar företagshälsovård?

Arbetsgivaren.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se