FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Förnya din syn på företagshälsovård och skapa en verklig förändring med Konciensia i Norrköping.  

 

självledarskap

Konciensia erbjuder dig och din verksamhet en dimension av företagshälsovård olikt något annat ni stött på. Lär dig hantera svåra samtal och skapa en tryggare arbetsmiljö.

Reaktiv

Kostsamt och vanligt förekommande att reagera först när ett problem uppstått. Vi erbjuder insatser när problemet redan är där.

Förebyggande åtgärder

Investera i hälsa och välmående för att förebygga problem. Vi fokuserar på interventioner för att främja för friskare medarbetare.

Responsflexibel

Ha ett aktivt svar på medarbetarna behov. Vi erbjuder individuell coachning, stressreducering och grupphandledning.

Välkommen till Konciensia för en ny syn på företagshälsovård

Googla

Vid sökning på företagshälsovård Norrköping kommer det upp utbildning i hur du som chef kan rusta dig för att kunna hjälpa dina medarbetare i situationer där de inte mår bra och behöver ditt stöd. I mindre akuta skeden men också i rent akuta. Det finns utbildningspaket i vad som kallas psykologisk första hjälpen där du lär dig identifiera tecken på depression och självmordstankar, du får också lära dig hålla omsorgssamtal med medarbetare.

Brustabletten

Mycket av det som erbjuds är sådant Konciensia står bakom. Men, och det är ett alldeles avgörande Men. Det är en ytterligare dimension som behöver till. En rent av mänsklig dimension som likt en brustablett aktiverar övriga insatser på ett avgörande sätt. Konciensia hävdar att om du som chef inte har upplevt dig själv, kommer du aldrig på sant kunna uppleva och därmed hjälpa någon annan. Om du som chef ska kunna möta en medarbetare med depressiva tankar eller självmordstankar, måste du ha upplevt vad det betyder för dig.

Vad menar vi med det?!

Vila en stund i innebörden av ordet deprimerad. I vad det betyder, för dig. Vilka grundantaganden bär du på i relation till ordet deprimerad?

Gör sedan detsamma med ordet självmordstankar, vila i vad det betyder, för dig. Vilka grundantaganden bär du med dig i relation till ordet självmordstankar?

Vad menar vi med det?!

  • Du kanske direkt kan identifiera vad som händer inom dig, vilka känslor som uppkommer och hur dessa känslor känns i kroppen.

  • Eller så har du svårare att identifiera din reaktion, kanske svarar du ”det händer ingenting”. Kan du vara nyfiken på hur det kommer sig? Hur känns det när det ”händer ingenting”? Vad händer med andetagen? Hjärtslagen? Hur känns det i magen? Kan du känna dina händer och fötter?
OCH HUR SKA DET HJÄLPA MIG SOM CHEF?

Svaret stavas: INTONING.
Först när du som chef har koll på dig själv, kan du fullt ut förmedla trygghet via den intoning som möjliggörs. Om du som chef inte är rädd för vissa ämnen, svåra samtal, kommer det kommuniceras till den du har framför dig. Det är inget hokuspokus. Det är så vårt nervsystem fungerar.

DET FINNS INGA SVÅRA SAMTAL

Därmed existerar inga svåra samtal. Du som chef behöver inte gå en kurs i hur du ska genomföra några sådana, för de existerar ej. Ett samtal blir endast svårt om du inte vet hur du ska vara med det som sker inom dig i relation till samtalets ämne eller person. Konciensia går bredvid dig, dina medarbetare och din verksamhet när ni upplever skillnaden i att stanna med det som sker.

VÅR ERFARENHET

Vi har också tagit kurserna i svåra samtal, hållit stenhårt fast vid rutinen för dessa samtal, använt rätt ord, övat ansiktsuttryck framför spegeln och så vidare. Kontentan, det kan aldrig bli 100% bra om det inte är 100% sant. Om jag som chef laddar för ett samtal med en medarbetare, kanske till och med tycker samtalet ska bli jobbigt, längtar tills det är över – kommer mitt nervsystem som exempel kunna vara aktiverat i sympatikus, hög puls, ytlig andning och stress.

Om min medarbetare möter mig i det läget kommer medarbetarens nervsystem avläsa fara och otrygghet. För framgångsrika och välmående arbetsplatser således inte ingredienser man vill tillsätta.

SUMMERING

Så, Konciensia säger:

Gå kursen i psykologisk första hjälpen! Men, gör det inte utan att också uppleva dig själv och vad som sker inom dig.

Gå kursen i omsorgssamtal! Men, gör det inte utan att uppleva dig själv och vad som sker inom dig.

Tillsätt brustabletten Konciensia erbjuder och upplev frigörelsen, upplev hur allt det ni redan gör idag når en ny nivå när trygghet infinner sig.

Om det känns långt bort, så är det långt bort vi ska gå…

FAQ

Vad är företagshälsovård?

öretagshälsovård finns till för att möta olika risker inom arbetsmiljön på arbetsplatser. Det kan till exempel vara att få stöd i stressreducering, konflikthantering, riskbruk/beroende

Vad ska ingå i företagshälsovård?

All den kompetens som behövs för att möta de risker som uppstår på en arbetsplats som gäller medarbetarnas arbetsmiljö.

Vem har rätt till företagshälsovård?

Alla medarbetare har rätt till alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem betalar företagshälsovård?

Arbetsgivaren.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se