FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Upptäck nya perspektiv på företagshälsovård och driv på förändringar med Konciensia i Jönköping.

 

självledarskap

Konciensia erbjuder dig och din verksamhet en dimension av företagshälsovård olikt något annat ni stött på. Förändra din syn på företagshälsovård och gör konkreta framsteg.

Reaktiv

Kostsamt och vanligt förekommande att reagera först när ett problem uppstått. Vi erbjuder insatser när problemet redan är där.

Förebyggande åtgärder

Investera i hälsa och välmående för att förebygga problem. Vi fokuserar på interventioner för att främja för friskare medarbetare.

Responsflexibel

Ha ett aktivt svar på medarbetarna behov. Vi erbjuder individuell coachning, stressreducering och grupphandledning.

Välkommen till Konciensia för en ny syn på företagshälsovård

Företagshälsovård i jönköping

Hållbara arbetsplatser, hållbar medarbetarhälsa och hållbart arbetsliv. Hållbarhet verkar vara det man söker efter när det gäller företagshälsovård, håller du med? Hållbarhet över tid, medarbetare som kan prestera sin fulla potential och hålla långsiktigt. Googlar man företagshälsovård Jönköping listas många olika förslag på lösningar på just detta. Hållbarhet, det är lättillgängligt och enkelt- som på löpande band. Mår du dåligt, ring det här numret, få den här hjälpen- må bättre. 

Om det räckte, skulle våra arbetsplatser i Sverige, i Jönköping då se ut som de gör idag? Skulle vi då gå och vänta på nästa metod, modell, utbildningspaket eller liknande?

Myten om normalt

Konciensia uppmanar er att utmana myten om normalt. Att ni på er arbetsplats ställer er frågan, fungerar det vi gör? Märker vi effekten i vardagen? Vi tenderar nämligen att fortsätta göra saker som nästan fungerar eller kanske till och med inte fungerar alls, för att det är norm, för att alla andra gör så.

Myten om normalt

Vad händer om vi för en stund släpper taget om det som är normalt på svenska företag idag, som är normalt inom svensk företagshälsovård. För att en stund enbart vila i det som är naturligt för oss människor.

  • Relationer, att vara i ett sammanhang
  • Att vi möter varandra med intoning
  • Trygghet, där vårt nervsystem varken gasar eller bromsar för mycket
Ta inte bort, lägg till

I stället för att ta bort något föreslår vi att ni lägger till den naturliga dimensionen Konciensia erbjuder er, den mänskliga dimensionen som när den får utrymme skapar möjligheter för det ni redan gör att kunna verka med full kraft.

vad är skillnaden?

Det börjar alltid med människorna på en arbetsplats. I vilken bransch ni än är verksamma hävdar Konciensia att ni arbetar med människor, möter människor och är människor. Det innebär att det händer en massa saker inom er och alla människor ni möter, som behöver utrymme. När vi springer på i det moderna samhället och misstar oss i att vi är smartare än att vi behöver ta hänsyn till hur människan är konstruerad, är risken stor att gasen och bromsen i nervsystemet som vi ovan nämner inte fungerar optimalt. Det gör att vi gasar(stressar) mer än vad som är funktionellt för oss eller bromsar för mycket(zoonar ut, blir deprimerade).

Kroppen håller räkningen

Kroppen kommer hålla räkningen och göra allt den kan för att få oss att lyssna. Det gör den genom att vår sömn blir sämre, att vi får spänningshuvudvärk, dåligt humör, högt blodtryck osv.

Symtom eller orsak

Där svarar någon, att då går man till företagshälsovården och får medicin eller annan hjälp mot det kroppen uppvisar och så löser det sig. Ja, symtomen kanske minskar, men orsaken bakom symtomen kommer bestå.

Naturligt hållbart eller Normalt hållbart?

Så om du letar efter företagshälsovård i Jönköping som håller över tid och som tar hänsyn till det naturliga för oss människor är det Konciensia du ska använda dig av. Inte för att ta bort något av det ni redan gör- utan för att lägga till den naturligt mänskliga dimensionen.

FAQ

Vad är företagshälsovård?

öretagshälsovård finns till för att möta olika risker inom arbetsmiljön på arbetsplatser. Det kan till exempel vara att få stöd i stressreducering, konflikthantering, riskbruk/beroende

Vad ska ingå i företagshälsovård?

All den kompetens som behövs för att möta de risker som uppstår på en arbetsplats som gäller medarbetarnas arbetsmiljö.

Vem har rätt till företagshälsovård?

Alla medarbetare har rätt till alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem betalar företagshälsovård?

Arbetsgivaren.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se