FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Letar du efter företagshälsovård i Göteborgssområdet? 

 

självledarskap

Varför behöver man företagshälsovård i Göteborg och vad vill man ha företagshälsovård till? Utforska nya dimensioner av företagshälsovård med Konciensia. 

Reaktiv

Kostsamt och vanligt förekommande att reagera först när ett problem uppstått. Vi erbjuder insatser när problemet redan är där.

Förebyggande åtgärder

Investera i hälsa och välmående för att förebygga problem. Vi fokuserar på interventioner för att främja för friskare medarbetare.

Responsflexibel

Ha ett aktivt svar på medarbetarna behov. Vi erbjuder individuell coachning, stressreducering och grupphandledning.

Vad är det Volvo, Chalmers, SKF och Ericsson behöver hjälp med där de tar in företagshälsovård och vad är det dem vill uppnå med det? Är det skillnad på vad Volvo använder sin företagshälsovård till än vad det mindre bolaget gör?

Skillnad mellan vilja och behov

Kärnan här ovan är relationen mellan vad företag i Göteborg vill ha företagshälsovård till och vad de behöver ha den till. Har du funderat över det? 

Det kanske är så just att du på jakt efter företagshälsovård i Göteborg, eller någon annan stad i Sverige redan idag? Eventuellt har ni redan idag företagshälsovård som fungerar, men där ni fortfarande behöver komma på nya lösningar på samma problemsituationer. Det är då vi menar att det är ett ypperligt tillfälle att stanna vid kärnfrågan ovan; skillnaden på vad ni vill och vad ni behöver.

Konciensia riktar in sig på det ni behöver så att ni kan göra det ni vill.

Likheter

Konciensia tänker och ser företeelser ur ett systemiskt perspektiv och hävdar följande likheter, oavsett storlek på företag eller vad som finns i dagsläget när det gäller företagshälsovård:

Likheter

självledarskap

1. Man arbetar reaktivt och/eller preventivt med företagshälsa

2. Man sätter till nya lösningar på samma problemsituationer

3. Alla företag jobbar med människor på ett eller annat sätt

4. Alla företag består av människor

5. Alla människor har ett nervsystem som är konstruerat på samma sätt

Den mänskliga dimensionen

Konciensia erbjuder företagshälsovård i Göteborg och resten av landet med en dimension att komplettera det ni redan gör. Det ni behöver göra – en mänsklig dimension. Sättet att använda företagshälsovård på ett sätt som ger önskad effekt, i relation till det ni behöver och där ni aldrig mer behöver ”göra om”, eller ”komma på något nytt”. Varför? För att orsaken till ohälsa alltid finns inom oss människor, och för att kunna möta orsaken måste vi:

  • Vara trygga
  • Mötas av en relation som kan hålla oss i det som uppkommer
  • Förhålla oss till den mänskliga dimensionen oavsett storleken på det system vi verkar inom. 

FAQ

Vad är företagshälsovård?

öretagshälsovård finns till för att möta olika risker inom arbetsmiljön på arbetsplatser. Det kan till exempel vara att få stöd i stressreducering, konflikthantering, riskbruk/beroende

Vad ska ingå i företagshälsovård?

All den kompetens som behövs för att möta de risker som uppstår på en arbetsplats som gäller medarbetarnas arbetsmiljö.

Vem har rätt till företagshälsovård?

Alla medarbetare har rätt till alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem betalar företagshälsovård?

Arbetsgivaren.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se