FÖRÄNDRING

Hur du möter motstånd och framgång i dina förändringsprocesser

 

självledarskap

Allt är föränderligt, alltid. Allt runtomkring oss och allt inom oss är föränderligt. Men att allt är föränderligt innebär inte att vi upplever det så. Snarare så tenderar vi att uppleva dess motsats – att ingen förändring sker och att vi är fast.

Inre resa och självinsikt

Utforska hur dina inre konflikter påverkar din förmåga att förändras och lär dig metoder för att övervinna

Praktiska verktyg och modeller

Bygger på evidenbaserade metoder bakom förändring som hjälper dig att strukturera och förstå förändringsprocesser

Autencitet

Lär dig att grunda din förändringar utifrån behov än yttre krav. Upptäck hur du skapar hållbara förändringar som verkligen förbättrar ditt liv

Välkommen till Konciensia!

I vår kultur i dag är också det betecknat som något negativt om vi inte förändras. Vi ska förändras och om vi inte gör det så är det ett tecken på att något är fel. Så paradoxen här är att förändring alltid sker, men vi ser den inte så vi fastnar och när vi inte rör oss utgör det en grund för dömande mot oss själva. En förändring sker först när vi innerligt förändrar vår relation till oss själva. Det är då och först då som vi lyckas med en förändring. I den bemärkelsen innebär förändring detsamma oavsett om det är inom en individ, på en arbetsplats, inom en organisation eller löpande som verksamhetsutveckling.

Metoder och modeller

Det finns en mängd olika metoder och modeller för förändring, t.ex. Förändringens fyra rum.

Metoder och modeller

självledarskap

Av de metoder och modeller som vi under vår karriär har stött på är den gemensamma nämnaren att de inriktar sig på att förklara och se samband i förändringsprocesser. Vi ser t.ex. ofta tips och råd om hur chefen ska leda i förändring. Att leda i förändring är att leda i otrygghet.

Vi ska titta lite närmare på vad förändring är, olika exempel på förändring och vad som hindrar oss och förmår oss att genomföra ett förändringsarbete.

Vad är en förändring?

Kort sagt så är definitionen av förändring att ta sig från ett läge till ett annat och få det nya läget att bestå. Likt en förflyttning från punkt A till punkt B med tillägget att punkt B ska innebära något bättre än vad punkt A gjorde. Det är just det tillägget som får oss att fastna i tanken. Det är kanske inte bättre vid punkt B?

Vad är bra med en förändring?

Att göra en förändring, en förflyttning i livet, är bra för den som behöver det. Det betyder att förändringen behöver vara grundat i våra behov mer än i vår vilja.  Att ändra en vana som är dålig för oss till en som är bra för oss kommer göra oss gott. Om jag äter snabbmat varje dag, mer än jag behöver och lägger på mig vikt och jag sedan ändrar den vanan till att äta hälsosam mat, i lagom mängd och går ned i vikt så kommer det vara bra för mig. Att ändra vanan eller beteendet ändrar för den skulle inte orsaken till att jag en gång började äta snabbmat. Det ändrar inte orsaken till att jag en gång inte tog hand om mig och då inte tyckte att jag var värd att ta hand om.

Jo för att om vi saknar fokus på vad som händer inom oss själva så kommer alltid en delpersonlighet med en agenda komma in och styra coachningen. Kanske kommer Fixaren fram eller Tycka synd om eller rent av Skärp till dig?

Vad än dina delpersonligheter må kallas så är det inte dem som din klient anlitat, det är dig. Därför ska du ha minst lika mycket uppmärksamhet på dig själv som du har på din klient.

Hur reagerar du på förändring?

Med all förändring följer en kostnad, en yttre eller inre kostnad. Ekvationen mellan hur jag har det idag, hur jag skulle vilja ha det och vad jag är beredd att investera i det är lika med kostanden.

NULÄGE + INVESTERING + MÅLBILD = KOSTNAD

Din reaktion kommer att stå i direkt relation till kostnaden. Är du beredd att ta kostanden som det innebär att uppnå den förändring i livet som du önskar?

Polarisering vid en förändring

Om vi tänker oss att vi består av olika delar vid en förändring, där en del vill förändras och är beredd på kostanden och en annan del inte vill förändras och absolut inte beredd att ta kostanden samt att mitt mellan dessa två delar står du själv och vet till slut varken ut eller in. Det är ofta där en förändring startar och där en förändring kan fastna eller rent av gå bakåt. Om inte alla delar av dig är med på att en förändring behöver ske och vad den kommer att kosta dig så uppstår kaos och konflikt inom dig – inom ditt inre system.

Låt oss måla upp ett exempel;

  • Januari och det löses rekordmånga nya träningskort på gymmet, alla ska och vill träna.
  • Juni och det är nästan tomt på folk i lokalerna.

Vad är det som händer? Jo, de som fortfarande tränar har troligen, inte alltid, en mer kongruent upplevelse i sitt inre system. Det vill säga att alla delar av dessa individer var beredda och överens om kostanden. När det väl händer så ökar möjligheten att en förändring också består. Då är också förändringen grundad i behov och inte endast i vilja.

Varför är vi så rädda för förändringar?

Vi kan vända till den frågan lite och istället tänka så här:

Ta några djupare andetag och i ditt inre, i eller runt din kropp, sök kontakt med den delen av dig som inte vill förändras. Hitta den, känn den, lyssna till den och kanske till och med se hur den ser ut. När du har kontakt och andra störningsmoment är ur vägen, känn efter hur du själv känner inför den här delen av dig. Finns det nyfikenhet på att veta mer om den, vad den delen tänker och känner? Då kan du gå vidare med att ställa en fråga till delen:

Vad är den delen rädd för ska hända om den slutade med sitt beteende att hindra dig från att förändra dig?

Hur ska man hantera förändringar?

Du hanterar en förändring på det sätt som passar hela dig, hela ditt inre system och alla dina delar och försöker att göra det med nyfikenhet och medkänsla. I dagens kultur, som vi tidigare nämnt, så tenderar vi att tvinga oss till vissa förändringar i hopp om att bli bättre, accepterade eller passa in utan att ha räknat på kostanden och utan att hela vi är med på varför förändringen ska ske. Märk också att vi inte svarat på frågan så som den är ställd ovan.

Varför kanske du undrar?

Jo, för att om det fanns ett SKA till hur man hanterar en förändring så hade det varit enkelt. Samma lika för alla och alla lyckade lyckas. Men så är det inte. Konciensia går bredvid dig, med dig och hittar ditt sätt, dig, och hur du ska göra för att hantera förändringar. Svaret på hur du ska hantera förändringar finns inom dig och vi hjälper dig att hitta det.

Det handlade aldrig om lathet

Där finns svaret. Det handlar aldrig om motivation, lathet eller någon annat dömande. Det handlar alltid om en rädsla och ofta om en rädsla att överväldigande känslor ska komma fram om vi tillåter förändringen. Rädsla är en känsla och känslor ska vi alltid, alltid, lyssna till. Känslor är alltid sanna och känslor känns alltid. Uppfattningar däremot kan vi alltid medkännande och nyfiket ifrågasätta – är det sant att det här eller det där kommer hända eller att jag blir en sådan om jag gör eller inte gör det här?

Vi är rädda att förändras för att alla delar i vårt inre system inte är trygga med att förändring är det bästa sättet att hantera en situation på. Vi är rädda att förändras för att alla delar i vårt inre system inte litar på att vi klarar av kostanden som förändringen innebär.

Varför är det så svårt med förändringar?

Svaret på den frågan har vi kanske redan försökt att besvara men vi summerar:

  • Förändring innebär alltid en kostnad för oss
  • Ofta är inte alla delar av oss trygga med och överens om att förändring är det bästa sättet att hantera en situation på
  • Vi kommer initialt alltid att vilja välja det mest trygga alternativet
  • Det som är bekant för oss är också det mest trygga för oss
  • Vi tenderar att vilja genomföra förändringar för att bli passa in i relation till någon annan eller andra. Med andra ord så sätter vi oss själva, vår autenticitet, i bakgrunden till förmån för att få tillhöra – rädda vår anknytning.

Vad är viktigt i ett förändringsarbete?

  • Att alla delar av oss är överens om kostanden som förändringen innebär
  • Att vi är trygga i oss själva
  • Att förändringen är förankrad i vår autenticitet – att vi gör förändringen för vår egen skull

Ett klokt citat om förändring tycker vi är följande:

We cling to our stories and can’t let go. Just the thought of change is stressful. We can’t change when we don’t really want to / Byron Katie

Vad är den delen rädd för ska hända om den slutade med sitt beteende att hindra dig från att förändra dig?

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se