BRA MEDARBETARE

Bli en bätre kollega och utforska vägen till positiv arbetsmiljö genom självreflektion och samarbete

 

medarbetarskap

Utforska vägen till en mer positiv och hållbar arbetsplats genom reflektion och samarbete. Läs vidare för att upptäcka nycklarna till att bli en bättre kollega och skapa en givande arbetsmiljö.

Bli en bättre kollega

Utforska dina egna drivande och hindrande beteenden för att skapa en mer positiv arbetsmiljö. Bidra till en ökad trivsel och produktivitet.

Skapa en hållbar arbetsplats

Fokusera på samarbete och självutveckling där likheter och olikheter respekteras och utnyttjas till sin fulla potential.

Förstå din roll som medarbetare

Upptäck hur din förmåga till självreflektion och samarbete kan göra dig till en mer värdefull kollega. Våga skapa en positiv förändring.

Konciensia hjälper dig att förstå vikten av samarbete och självutveckling och din roll som medarbetare för att skapa en hållbar arbetsplats. Välkommen!

Bra medarbetare, finns det?

För att ta reda på det behöver vi kanske jämföra med den typiskt dåliga medarbetaren, hur är den? Eller ska vi kanske utgå från baslinjen och uppåt, med baslinjen menat det medarbetaren skall göra enligt sitt anställningsavtal och befattningsbeskrivning?

Vi börjar någon annanstans, vi börjar med vad vi typiskt tänker beskriver en bra medarbetare, en bra arbetskamrat och en bra kollega. Vad som kännetecknar en bra medarbetare är en människa som drivs av medkänsla för sig själv och för andra. En sådan medarbetare tar ett eget ansvar för sin del, sina processer och är på samma gång en teamspelare som är positiv på jobbet.

Men det börjar med dig

Egenskaper hos en bra medarbetare är en intonad, medkännande och autentisk person som på det sättet bidrar till att skapa en bra arbetsplats. Det är egenskaper som gör dig till en bra kollega och person. Det är egenskaper som också gör det möjligt att leva upp till samma förväntningar på sina kollegor.

Men det börjar med dig

Vem du än är som läser detta, i vilken roll eller befattning som dina ögon sveper över dessa rader så börjar det med dig. För det är så med egenskaper, om vi vill smitta andra med dem så börjar det alltid med oss. Vill vi ha en mer medkännande och autentisk arbetsplats så behöver vi titta på oss själva. Är jag en bra medarbetare? Är jag en teamspelare?

Vad är det som gör dig till en bra kollega?

När vi skriver att det börjar med dig så menar vi precis det. Din egen förmåga att reflektera och möta dig själv, dina tankar, känslor, uppfattningar och beteenden. Börja med att fundera över vad du bidrar med, dina drivande beteenden, för att vara en bra kollega och gå sedan vidare till att fundera över vad du gör som hindrar dig från att vara en bra kollega.

När du gjort dig medveten om dina hindrande respektive drivande beteenden och egenskaper så kan du välja. Lägg tankens kraft på dig själv, vad väljer du? Det som gör dig till en bra kollega är att du jobbar för att vara en bra kollega. Det bästa du kan göra för dina kollegor är att jobba på dig själv som kollega. Det bästa dina kollegor kan göra för dig är detsamma.

Vad är viktigt för en medarbetare?

Sammanhanget. För att kunna vara en bra medarbetare, måste ”med” ingå i arbetet, och för att det ska ingå måste vi verka tillsammans med andra i ett sammanhang. Om du och dina kollegor nyfiket närmar er era drivande respektive hindrande beteenden kommer sammanhanget vara:

N

Begripligt

N

Meningsfullt

N

Hanterbart

Vad innebär en bra arbetsplats?

En bra arbetsplats är en plats likheter såväl som olikheter får utrymme att existera. En plats där utrymme till nyfikenhet kring vad dessa likheter och olikheter bidrar med i verksamheten, och hur de bäst kan användas för ett så hållbart medarbetarskap och så hög lönsamhet som möjligt. En bra arbetsplats är en plats där vi möter varandra med intoning och nyfikenhet och där vi tar rätt beslut oavsett känsla i stunden. En bra arbetsplats är en plats där vi inte reagerar på det som varit, utan kan förhålla oss till här och nu. Det ökar våra valmöjligheter, lugnar vårt nervsystem och skyddar oss därmed från stress, dålig sömn, koncentrationssvårigheter och konflikter.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se